NOVÝ CENÍK VÝKONŮ


 

CENÍK VÝKONŮ PLATNÝ OD 1.1.2018

Kosmetický zákrok (metličkové varixy) - 1 ampule..................................1000,-- Kč

Sklerotizace velkých žil ...................(zatím je zákrok hrazen zdravotními pojišťovnami)
 

Roztok Aethoxysklerolu (1 ampule) ………................................................…200,-- Kč

 

Pěnová sklerotizace (hradí pojišťovna)- příplatek za roztok a spojku.......350,-- Kč

Sklerotizace hemoroidů - první vyšetření včetně sklerotizace ................1500,-- Kč
                                          - opakovaná sklerotizace …...............................1000,-- Kč

Elektrokoagulace rozšířených žilek v obličeji ............................................1000,-- Kč
 

Vyhotovení lékařské zprávy nebo výpisu ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta .......................................................................................................... 1000,-- Kč
 

SAMOPLÁTCI - vyšetření zahrnuje komplexní flebologické vyšetření, ultrazvuk, DPPG (obou nohou), mapování povrchových žil pomocí duplexní sonografie, vyloučení hluboké žilní trombózy ........................................................................................................ 2500,-- Kč

 


FLEBODERMA, s.r.o.
MUDr. Pavel Šmíd

 

 

CENÍK VÝKONŮ PLATNÝ OD 1.1.2019

Kosmetický zákrok (metličkové varixy) ..........................................…. 1000 Kč/1 ampule
Sklerotizace velkých žil .....................(zatím je zákrok hrazen zdravotními pojišťovnami)
Roztok Aethoxysklerolu (1 ampule) ………........................................................…200 Kč

Pěnová sklerotizace bez kontroly ultrazvukem………………………......................600 Kč
Pěnová sklerotizace pod kontrolou ultrazvukovou sondou (náhrada operace)....1500 Kč
Sklerotizace hemoroidů - první vyšetření včetně sklerotizace .............................1500 Kč
- opakovaná sklerotizace …..................................................................................1000 Kč
Elektrokoagulace rozšířených žilek v obličeji ...................................................... 1000 Kč
Vyhotovení lékařské zprávy nebo výpisu z dokumentce na žádost pacienta ..... 1000 Kč

SAMOPLÁTCI - vyšetření zahrnuje komplexní flebologické vyšetření, ultrazvuk,                       DPPG (obou nohou), mapování povrchových žil pomocí duplexní sonografie,                       vyloučení hluboké žilní trombózy ......................................................................... 2500 Kč


FLEBODERMA, s.r.o.
MUDr. Pavel Šmíd                                                         V Praze dne 1.12.2018