Povinně zveřejňované údaje o společnosti

FLEBODERMA, s. r. o.

Právní forma:                                    společnost s ručením omezeným

výše základního kapitálu:                50.000 Kč

Jednatelé společnosti:                     MUDr. Pavel Šmíd a Ing., Bc. Iva Šmídová, Ph.D.
 

Sídlo společnosti:                             Řipská 702/28, Praha 3 - Vinohrady, 130 00
 

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 251729

Datum zápisu do obchodního rejstříku:     28.12.2015

IČO: 046 73 581