Ambulantní odstranění hemoroidů sklerotizací

Hemoroidy jsou na našem pracovišti odstraňovány metodou dle Blonda. Jedná se o velmi efektivní metodu, vhodnou zejména pro časná stádia onemocnění. Zákroky se provádějí ambulantně nejčastěji ve třech sezeních. Pacient není po zákroku nijak omezen, léčba nevyžaduje pracovní neschopnost.

Při vlastním zákroku je do hemoroidu vpraven pomocí speciální injekční jehly roztok, který způsobí vazivovou změnu hemoroidálního uzlu a následně jeho stažení a vymizení.